Centrum prasowe
Centrum prasowe
19.02.2003
BRE Leasing w Internecie
Od 19 lutego 2003 roku BRE Leasing ma nową stronę internetową. Zmianie uległa szata graficzna i funkcjonalność. Jest to serwis o charakterze B2B, który może być wzbogacany w miarę rozwoju oferty i stosownie do potrzeb klientów.

Strona zawiera bogaty serwis informacyjny, przejrzysty układ i prostą nawigację.  Jej struktura dostosowana została do oczekiwań dwóch grup klientów : klientów reprezentujących duże przedsiębiorstwa oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
Została zaprojektowana tak, aby ułatwić jak najszybsze wyszukiwanie informacji na temat konkretnych przedmiotów i skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym. 

Układ ten ułatwia szybkie dodarcie do potrzebnych informacji o ofercie, niezbędnych dokumentach i procedurach.  W serwisie można znaleźć formularze wniosków leasingowych dla procedur standardowych i uproszczonych. Ponadto rozbudowano serwis interaktywny. Klient wykorzystując odpowiednio wybrany formularz może przesłać do BRE Leasing swoje szczegółowe oczekiwania i w odpowiedzi uzyska wstępną ofertę, która stanowi podstawę do dalszych rozmów i negocjacji. Cechą charakterystyczną ofert  BRE Leasing jest bowiem duża elastyczność.

Dla mniej wtajemniczanych przewidziano sekcję edukacyjną wraz ze szczegółami warunków zawarcia umowy. 

Przygotowywana jest modyfikacja serwisu www.secondhand-leasing.com.pl, czyli strony w Internecie, gdzie BRE Leasing oferuje przedmioty poleasingowe.

Na stronie www.bre-leasing.com.pl  można zaprenumerować e-biuletyn  z  bieżącymi informacjami m.in. o nowościach w ofercie leasingowej i przedmiotach poleasingowych.  Serwis ten jest również skoordynowany z serwisami udziałowców ( BRE Banku  i CommerzLeasing und Immobilien AG). Szczególną uwagę zwrócono na integrację z portalem korporacyjnym BRE Banku w celu ułatwienia klientom banku i  BRE Leasing szybkiego dostępu do kompleksowej oferty Grupy.

Serwis www.bre-leasing.com.pl umożliwia również korzystanie z bogatych zasobów portalu BRE Banku. Dzięki temu internauci odwiedzający stronę spółki leasingowej oraz jej klienci uzyskują bezpośredni dostęp do wszystkich materiałów informacyjnych na temat Grupy BRE Banku oraz do analiz, raportów i komentarzy dotyczących polskiej gospodarki. Ponadto  na stronie można znaleźć bieżące wiadomości wraz z informacjami prasowymi oraz sondę a także w sekcji "Prezenty" - niespodzianki.

Podstawowe dane na temat BRE Leasing Sp. z o.o.

BRE Leasing jest czołową firmą leasingową w Polsce. Ma ok. 14-procentowy udział w całym rynku leasingu w Polsce i zajmuje ustabilizowaną, drugą pozycję na rynku. Należy do  najstarszych firm leasingowych działających w Polsce. 

Instytucja ta powstała w 1991 r. jako BRE Services Sp. z o.o. , a od końca 1997 r. działa pod nazwą BRE Leasing Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6 120 500 zł.

Udziałowcami są:
BRE Bank S.A.                                     -  50% udziałów + 1 udział
CommerzLeasing und Immobilien AG -  50% udziałów - 1 udział.


W skład Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. wchodzą:
dr Mieczysław Groszek, Prezes
dr Veit Martin, Dyrektor, Członek Zarządu


BRE Leasing wyróżnia wszechstronna oferta kierowana do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

BRE Leasing proponuje : leasing tradycyjnie określany jako operacyjny i finansowy, indywidualne modele finansowania pozabilansowego, leasing zwrotny, limit leasingowy, vendor leasing a także finansowanie flot i leasing samochodów osobowych według uproszczonych procedur. 

Oferta BRE Leasing jest dostępna dzięki sieci oddziałów i  filii, zlokalizowanych w głównych miastach Polski, oddziałów BRE Banku, a także za pośrednictwem internetu  pod adresem www.bre-leasing.com.pl

Ewa Rathe
Kierownik Zespołu Marketingu
BRE Leasing Sp z o.o.
ul: ks. Skorupki 5
00-963 Warszawa
tel.: 22 320 39 38, 801 08 08 98
mobile: +48 697 913 602
fax: 22 320 18 00

© 2008 BRE Leasing. Wszystkie prawa zastrzeżone.